Xtra Mix
Proteinhöjande mix när du saknar protein
i ditt grovfoder. Baserad på svenskodlad
svarthavre och vithavre. Salsa Xtra Mix har
ett något högre innehåll av mineraler och
vitaminer jämnfört med ett vanligt basfoder.
Vanligaste användningskategorier:
Avelshästar, unghästar