SALSA NATURELL GRÖN
Vanligaste användningskategorier:
Tävlingshäst, Avel
Rekommenderas även för hästar med
lågt hull.