Tänk på vid utfodring
Foderstaten ska anpassas till varje individs behov. Den unga hästen, det dräktiga/digivande stoet eller den vilande hästen har olika krav på utfodringen. Eftersträva en balans mellan näringsämnena och ta reda på vilka fodermedel som innehåller de näringsämnen just din häst behöver. Gör alla foderbyten långsamt, under två till tre veckor, för att hästens mikro-organismer ska hinna anpassa sig till ett nytt parti grovfoder eller en ny kraftfoderblandning.
 
Kom ihåg att din häst vill äta 16-18 timmar per dygn med korta uppehåll mellan utfodringstillfällena. Utfodra alltid efter vikt på fodret och inte efter volym. För att bibehålla en hygienisk kvalitet ska förvaringen av både grovfoder och kraftfoder ske på en sval och torr plats.
 
Vatten är ett fodermedel som ska vara av sådan kvalitet att du själv kan tänka dig att dricka det. Hästen bör ha fri tillgång och det är viktigt att du kontrollerar att flödet i vattenkoppen är tillräcklig. Komplettera med vattenhink om du är osäker.

Foderstater- Exempel

Typfoderstaterna till olika hästkategorier är baserade på två olika sorters hö. Fodermängden är angiven i kg per dag. Ta reda på vad ditt hö innehåller och anpassa kraftfodret till din häst utifrån en individuellt beräknad foderstat. 

Hö Hög: Energi 9 MJ, 60 g smältbart råprotein per kg foder
Hö Låg: Energi 7 MJ, 30 g smältbart råprotein per kg foder

Salsa Typfoderstater
Foderstaterna nedan är baserade på 2 olika analyserade hö. Höanalysen är helt avgörande för rätt val av kraftfoder till din häst.

Gör så här:
Leta upp rätt hästkategori.
Följ kolumnen för den Salsa Mix du vill använda.
Nu kan du snabbt få koll på om det foder du önskar är lämpligt eller ej.

Detta är en snabbguide i foderval.
Typfoderstat (pdf)

 
● Rekommenderas ej till angiven höanalys och hästkategori för att erhålla en balanserad foderstat


Liten ordlista

Torrsubstans: Det som blir kvar när vattnet försvinner i t.ex. hösilage. Kan skilja mycket mellan olika partier hösilage. Viktigt att ta hänsyn till för att utfodra rätt mängd till hästen.

Smältbart Råprotein; är ett mått på kvalitén på proteinkällan i foderblandningen. Vanligen anges endast Råprotein på säcken. Råprotein är innehållet i råvarorna och berättar inte hur mycket hästen kan tillgodogöra sig. Ta reda på Smältbart råprotein i ditt foder.

Omsättbar Energi: Bruttoenergi i foder minus energiförluster i träck, urin och tarmgaser. I Sverige anges energibehovet och fodermedlens energiinnehåll i omsättbar energi (ME). Ta noggrant reda på i vilken form energin anges på ditt foder.